Felhasználási feltételek

Az MMSLove. hu társkereső használója - továbbiakban Felhasználó - tudomásul veszi, hogy a fent nevezett oldal kizárólag társkereső szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé.
Az oldalon semmilyen, a Felhasználó által feladott más jellegű hirdetést nem áll módunkban megjelentetni.
A regisztráció alsó korhatára 16 év.
A Felhasználó tudomásul veszi hogy a regisztráció során megadott egyes adatok, a szolgáltatás társkereső jellegéből adódóan publikusak, más felhasználó számára elérhetőek. Tudomásul veszi továbbá, hogy a regisztráció során megadott mobiltelefonszámra, más felhasználó által küldött sms-ek érkezhetnek, melyek tartalmáért a szolgáltatást üzemeltető nem vállal felelősséget.
A regisztráció során megadott személyes adatok csupán a szolgáltatás működése céljából kerülnek rögzítésre, azokhoz más felhasználók nem férnek hozzá.
A Felhasználó által feltöltött tartakmak nem tartalmazhatnak szerzői jogokat sértő tartalmakat valamint jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat vagy üzleti titkokat, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot.
Valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti, illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.
Szolgáltató a Felhasználó által, a regisztráció során közzé tett, a társkereső szolgáltatás jellegéből adódóan nyilvános, mások által is elérhető adatok valóságtartalmáért felelősséget nem vállal. A Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a fent leírt feltételeket.
Adatvédelem  |  Felhasználási feltételek  |  Kapcsolat  |  Segítség
mmsLove.hu Copyright ©2004 Minden jog fenntartva.     Ügyfélszolgálat: (36-1) 220 60 50 , info@mmslove.hu